ProWoman

Uwolnij swój potencjał i osiągnij lepszą jakość życia!

Dla kogo jest ProWoman?

Początkowo projekt ProWoman był przeznaczony głównie dla kobiet, jednakże
w naszych kręgach znaleźli swoje miejsce również mężczyźni, którzy ambitnie dążą do rozwoju swojego bądź swoich firm.
Zatem, jeśli jesteś mężczyzną, nie rezygnuj od razu uprzedzony nazwą firmy!
Zapewniam, że każdy znajdzie tu miejsce
i przestrzeń do pracy nad sobą, i nad swoimi kompetencjami.

Ten projekt jest kierowany do osób, które prawdziwie pragną zmian i są na nie gotowe.

Misja

Moim celem jest pomoc wszystkim osobom, które chcą przejąć odpowiedzialność za swoje decyzje, a tym samym chcą podnieść jakość swojego życia.

Chcę być katalizatorem zmian, które- wdrożone w życie- pozwolą uwolnić potencjał drzemiący
w każdym moim kliencie.

Wsparcie

W swojej pracy wykorzystuję metody psychologiczne oraz podejście coachingowe,
poparte wiedzą i doświadczeniem
w tej branży.
Rozwijając strefę mentalną kształtujemy postrzeganie świata,
a przez to doskonalimy umiejętność dostrzegania swojego potencjału i własnych zasobów.

Oferta

W celu umówienia indywidualnej sesji coachingowej, mentoringowej bądź doradczej, zapraszam do kontaktu! 

ProWoman jest również otwarta na współpracę z firmami, gdyż dzięki odpowiedzialnej
i prorozwojowej decyzji szefostwa,
pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę, podnosić kwalifikacje i rozwijać swoje umiejętności miękkie.

Powyższe praktyki działają na zasadzie inwestycji w sprzężenie zwrotne, gdyż zyski dla firmy objawiają się w formie kreatywnych rozwiązań, nowatorskich pomysłów
i świadomych swoich kompletnych pracowników.