W ramach działalności ProWoman oferuję osobom prywatnym oraz firmom przygotowanie szkoleń i warsztatów.
Dla klientów indywidualnych opracowuje zdalny system pracy.
Zatem szkolenia bądź warsztaty dla osób prywatnych mogą odbywać się w formie zamkniętych interaktywnych wideokonferencji on-line. 

Szkolenie vs warsztat

Szkolenie

Warsztat

Szkolenie łączy w sobie elementy wykładu z ćwiczeniami praktycznymi, na zasadach 80% teorii i 20% praktyki. Dzięki części teoretycznej klient zdobywa i fundamentuje wiedzę, a część warsztatowa pozwala wdrożyć zdobyte umiejętności. 

Każde szkolenie nastawione jest na efekt- czyli wzrost wiedzy bądź konkretnych umiejętności uczestników. 

Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem bądź dyplomem wydanym przez ProWoman Kinga Kulczycka. 

W warsztatach najważniejszą rolę odgrywa część praktyczna zgodnie z zasadą 40 % teorii, a 60 % praktyki. 

Praca warsztatowa zazwyczaj odbywa się w stosunkowo niewielkich grupach, dzięki czemu kontakt między prowadzącym a uczestnikami jest dużo bliższy. 

Warsztaty są nastawione na wypróbowanie w praktyce określonej wiedzy, umiejętności czy narzędzi. 

Wymaga to oczywiście odpowiednich narzędzi, a także zupełnie innego podejścia do organizacji spotkania niż w przypadku konferencji i seminariów..

Zakres tematyki

Przykładowa oferta dla osób prywatnych: 

Skuteczna komunikacja w relacjach z najbliższymi. Skuteczna komunikacja w miejscu pracy.
Trening asertywności.
Work-life balance, czyli życie poza pracą.
Efektywne techniki redukcji stresu.
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
Wzmacnianie odporności psychicznej.
Budowanie pewności siebie.
Trening twórczego myślenia. 

Rozwój osobisty i duchowy:
Mindfullnes, czyli trening uważności.
Praca z różnymi typami osobowości.
Naturalna pewność siebie.
Typy osobowości a charakter.

Przykładowa oferta szkoleń dla firm:

Skuteczna komunikacja w miejscu pracy. 
Trening asertywności. 
Work-life balance, czyli życie poza pracą. 
Techniki redukcji stresu. 
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 
Wzmacnianie odporności psychicznej. 
Budowa pewności siebie. 
Trening twórczego myślenia. 
Autoprezentacja. 
Wystąpienia publiczne i tworzenie prezentacji. 
Efektywne stosowanie mowy niewerbalnej. 

Zarządzanie: 
Prowadzenie rekrutacji oraz selekcji.
Budowanie zespołu i integracja. 
Efektywne zarządzanie zespołem. 
Zarządzanie czasem.
Skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Delegowanie zadań.
Feedback i komunikacja informacji trudnych.
Praca z trudnym klientem. 

Rozwój osobisty pracownika:

Wykorzystywanie technik uważności i odzwierciedlania w pracy z klientem. 
Poznanie efektywnych metod pracy z różnymi typami osobowości.
Budowa pewności siebie. 
Typy osobowości a charakter, czyli jak zrozumieć współpracownika i klienta? 

Sprzedaż:
Efektywna sprzedaż.
Aktywne pozyskiwanie klienta.
Techniki obrony ceny.
Techniki sprzedaży

Oferta cenowa ustalana jest indywidualnie ze względu na wybrany rodzaj i ilość szkoleń bądź warsztatów oraz liczbę uczestników.

Osoby zainteresowane ofertą zapraszam do kontaktu!