Czym jest mentoring?

Mentoring ma przede wszystkim zupełnie inną formę pracy niż coaching. 
Ten rodzaj pracy również umożliwia odkrycie i rozwój potencjału klienta, jednak mentor daje feedback czyli informację zwrotną. Ponadto jego rolą jest inspirowanie, stymulowanie do działania i przewodzenie.
Pomaga klientowi obserwować, oceniać i wyciągać wnioski ze swojej pracy.  
Wzmacnia poczucie jego pewności siebie, pokazując progres pracy bądź nauki klienta. 
W pracy wybierany jest jeden konkretny obszar towarzyszenia mentoringowego. 

Wartości

Szczególnie ważne jest wzajemne zaufanie, zrozumienie, empatia, pozwolenie na popełnianie błędów i poufność. 

Cena dla osób prywatnych:

150 zł za 60 minut pracy

Koszt dla firm:

Oferta cenowa dla firm ustalana jest indywidualnie ze względu na ilość osób oraz długość procesu mentoringowego, czyli ilość poszczególnych sesji. 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszam do kontaktu!