Czym jest coaching?

Coaching jest rozmową bądź serią rozmów coacha z klientem. Sesje coachingowe nie mają formy normalnej, zwyczajowej rozmowy. Początek współpracy jest zakontraktowany, co jest tożsame z ustaleniem reguł i zasad współpracy. 

Tańczące reguły i stałe kamienie

Prowadzona przeze mnie rozmowa odbywa się na zasadach „tańca” z klientem, co oznacza, że dostosowuję narzędzia, metody i podejście psychologiczne do potrzeb konkretnego klienta. Indywidualne sesje coachingowe odbywają się on-line przez komunikator internetowy bądź stacjonarnie w okolicach Opola. 
Każda sesja coachingowa trwa 60 minut. W trakcie sesji klient poznaje narzędzia i metody pracy. Każdą sesję wieńczy zadanie, dzięki któremu klient kontynuuje pracę pomiędzy spotkaniami. To klient decyduje o ilości i częstotliwości sesji. 

Cały proces coachingowy jest tak prowadzony, by klient osiągnął konkretne i wymierne korzyści.
Stałymi i niezmiennymi zasadami wspólnej pracy są: otwartość, zaufanie i poufność, zgodnie z zasadą:
„Co zostało powiedziane w ProWoman, zostaje w ProWoman”.

Formy coachingu

Sesje coachingowe mogą mieć rozmaite formy, począwszy od spokojnej rozmowy przy kawie, wideokonferencji, po spacery z klientem po parku bądź łąkach. Najistotniejsze jest to, by obie strony czuły się komfortowo i by nic nie zakłócało przebiegu sesji. 

Specjalizacje

Świat ewoluuje, a wraz z nim potrzeby ludzkie. Dlatego ProWoman wychodzi im naprzeciw m. in. poprzez wprowadzenie specjalizacji. Obecnie na naszym rynku jest dostępnych kilkanaście rodzajów coachingu, począwszy od sportowego, po dietetyczny. W ramach działalności ProWoman prowadzony jest coaching zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm

Coaching dla osób prywatnych

Life coaching

Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które chcą przejąć odpowiedzialność za swoje życie.
Jest ogromną pomocą w wyznaczaniu i realizowaniu prywatnych celów. 
W trakcie tego rodzaju coachingu klient ma możliwość pracować w obszarze relacji z innymi i z samym sobą. 
Umożliwia on klientowi dostrzeżenie drzemiącego w nim potencjału, a następnie jego wydobycie. 

Narzędzia i metody pracy są dobierane do indywidualnych potrzeb klienta. 

Proces jest mocno nastawiony na rezultaty i osiąganie wyznaczonego celu sesji.

Coaching kariery

Dedykowany jest osobom dążącym do rozwoju swojej kariery zawodowej. 
Praca odbywa się na wszystkich obszarach związanych z karierą danej osoby. 

Najczęściej poruszana tematyka: 
- Budowanie ścieżki kariery 
- Analiza mocnych i słabych stron
- Efektywna komunikacja w miejscu pracy 
- Asertywność w pracy 
- Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.
- Zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 

Po pewnym okresie coachingu z tego zakresu zalecaną metodą pracy jest mentoring mający na celu dopełnienie merytorycznego przygotowania klienta.

Coaching rodzicielski

Umożliwia wszechstronny rozwój osobisty zarówno rodziców, jak i dzieci. 
Jest genialnym sposobem na zrozumienie wzajemnych zachowań i na wzmacnianie więzi rodzinnych.

Pozwala udoskonalać umiejętności: obserwacji i wyciągania autentycznych wniosków, 
mówienia tak, by zostać wysłuchanym, 
szacunku dla odmienności. 

Ten rodzaj pracy pozwala znaleźć drogę do dziecka, gdy ono bije, gryzie i nie radzi sobie z emocjami.

Cena coachingu

Life coaching
150 zł/ 60 minut

Coaching kariery
200 zł/ 60 minut

Coaching rodzicielski
150 zł/ 60 min

Coaching dla firm

Coaching kariery

Pomaga pracownikom w wielu aspektach związanych z rozwojem  kariery zawodowej.

Przykładowa tematyka:

-Budowanie ścieżki kariery
-Analiza mocnych i słabych stron

-Analiza potrzeb jako pracownik
-Asertywność w pracy
-Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.
-Zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 

Coaching managerski

Ma na celu poprawę jakości wielu aspektów pracy managera, w tym przykładowo:

-Budowanie zespołów, 
-Delegowanie zadań, 
-Rozwój umiejętności obserwacji i oceny sytuacji swojej i zespołu,
-Feedback i komunikacja informacji trudnych, 
-Zarządzanie kryzysem, 
-Zarządzanie zmianą, 
-Efektywne motywowanie, -Dostrzeganie i zarządzanie talentami, 
-Zarządzanie emocjami i stresem. 

Leadership coaching pozwala rozwinąć kompetencje przywódcze.


 Korzyści z coachingu są odczuwalne zarówno dla osoby managera, jak i dla całej organizacji.   

Business Coaching

Jest dedykowany właścicielom małych i średnich firm. 
Ta forma pracy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm w fazie startu i rozwoju. 
Jest to najbardziej efektywna metoda pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą w domu, 
dla specjalistów, 
freelancerów i osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Oferta cenowa dla firm ustalana jest indywidualnie ze względu na wybrany rodzaj coachingu, ilość osób oraz długość procesu, w tym ilość poszczególnych sesji. 

Osoby zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu!